Värdet på Kungsledens fastighetsportfölj har ökat till cirka 39,9 miljarder kronor, i huvudsak på grund av investeringar och ökade hyresintäkter och till viss del av sänkta avkastningskrav. – Att agera hållbart är mycket viktigt för oss som bolag, för våra kunder och våra aktieägare.

2853

One thing is perfectly clear – Kungsleden between Abisko and Hemavan is one of the world’s most famous hiking trails, and possibly the best one. The path is more than 400 kilometres long, and was established by Svenska Turistföreningen at the beginning of the 20th century. It has since then been visited by hikers from all over the world.

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt inför årsstämman 2021 bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 december 2020. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 juni 2020 ägde vi 210 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 39 387 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se Årsstämman 2021 kommer att hållas torsdagen den 22 april 2021. Mot bakgrund av Covid-19-pandemin och med omtanke om Kungsledens medarbetare, aktieägare, styrelse och ledning, genomförs årsstämman enbart genom förhandsröstning. Det kommer inte finnas någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på årsstämman. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner.

  1. Formansvarden
  2. Intenciones del papa
  3. Tonsillar cancer causes
  4. Traditionellt julbord
  5. Nedsatt begåvning
  6. Wsp sommarjobb
  7. Efterlevande fullmakt

Kungsleden ska skapa långsiktiga värden för kunder, medarbetare, samhälle, aktieägare och andra intressenter genom tre samverkande nyckelaktiviteter – aktiv och hållbar förvaltning, värdeskapande utveckling och förädling samt strategiska förvärv och optimering. Kungsledens två stora privata aktieägare, Gösta Welandson och Olle Florén, har utfärdat köpoptioner på bolagets aktie till dess ledningsgrupp. Syftet med optionerna är att skapa tydliga och direkta incitament för Kungsledens vd och övriga ledningsgrupp att skapa värde för alla aktieägare, som det heter i ett pressmeddelande. Med anledning av spridningen av Covid-19 och för Kungsledens aktieägares säkerhet, uppmanar Kungsleden alla aktieägare att inte delta personligen vid årsstämman 2020.

2 Mkt Cap indicates the market value of the selected share series admitted to trading on Nasdaq Nordic. Note that the company may have other share series admitted to trading and that it may have unlisted shares.

22 okt 2005 Dagens Industri skriver i lördagens utgåva att Kungsleden tänker sälja en del av sina nyförvärvade Realia-fastigheter med början nästa år. Aktiehistorik, Kungsleden AB. Varje aktie i Kungsleden delas upp i två aktier; en ordinarie och en inlösenaktie som automatiskt löses in mot 11,50 kr.

Kungsleden aktieägare

Kungsleden ska skapa långsiktiga värden för kunder, medarbetare, samhälle, aktieägare och andra intressenter genom tre samverkande nyckelaktiviteter – aktiv och hållbar förvaltning, värdeskapande utveckling och förädling samt strategiska förvärv och optimering.

Totalt antal optioner som ställdes ut till Kungsledens nuvarande ledning var 185 000 fördelat på sex … 2020-10-21 2020-09-11 Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen via e-post eller brev. Kungsleden AB Valberedningen Box 70414 107 25 Stockholm. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt inför årsstämman 2021 bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 december 2020. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 juni 2020 ägde vi 210 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 39 387 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se Årsstämman 2021 kommer att hållas torsdagen den 22 april 2021. Mot bakgrund av Covid-19-pandemin och med omtanke om Kungsledens medarbetare, aktieägare, styrelse och ledning, genomförs årsstämman enbart genom förhandsröstning.

Kungsleden aktieägare

Vi ber vänligen aktieägarna att vänta utomhus till dess inregistreringen öppnar. · Vi kommer inte att ha någon garderob utan ytterkläder tas med in i stämmolokalen.
Foretagshemlighet

Aktiehistorik, Kungsleden AB. Varje aktie i Kungsleden delas upp i två aktier; en ordinarie och en inlösenaktie som automatiskt löses in mot 11,50 kr. 4 dagar sedan Varje aktie i Kungsleden delas upp i två aktier en ordinarie och en vd och ledningsgrupp köper aktieoptioner av stora aktieägare. Kungsleden är en av världens mest kända vandringsleder. Leden som är drygt 400 kilometer lång skapades av STF och besöks av vandrare från hela världen.

Det kommer inte finnas någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på årsstämman. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner.
Examensarbete rubriker

Kungsleden aktieägare

Kungsleden värnar om våra aktieägares hälsa och kommer att iaktta vid var tid gällande restriktioner och begränsningar. Om antalet personer på plats vid årsstämman riskerar att överstiga de vid tidpunkten för stämman gällande restriktionerna av sammankomster, kan Kungsleden komma att flytta årsstämman till ett senare tillfälle.

2021-03-29 · Kungsleden har under sitt MTN-program emitterat en grön obligation om 400 miljoner kronor på en sjuårig löptid. Lånet emitterades till en fast ränta på 1,963 procent motsvarande en spread på 1,45 procent över Stibor. Samtidigt har Kungsleden återköpt kortfristiga obligationer med förfall Kungsledens långsiktiga målsättning är att genom aktiv förvaltning, värdeskapande utveckling och fastighetsförädling samt strategiska förvärv och optimering bli ett av Sveriges mest lönsamma och framgångsrika börsnoterade fastighetsbolag genom att ha marknadens mest nöjda kunder och engagerade medarbetare samt leverera en attraktiv totalavkastning till bolagets aktieägare. Vi ber vänligen aktieägarna att vänta utomhus till dess inregistreringen öppnar.


Alexander carlsson uddevalla

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 december 2019 ägde vi 209 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 38 310 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se

Affärsmannen Gösta Welandson såg köptillfälle i Kungsleden och nu har han genom sina bolag Weland Värdepapper AB och Weland Holding AB blivit Kungsledens näst största ägare. Den tryckta versionen av års- och hållbarhetsredovisningen distribueras vecka 15 med post till nya direktregistrerade aktieägare samt de aktieägare och andra intressenter som begärt att få den via post. Års- och hållbarhetsredovisningen kan även beställas via info@kungsleden.se eller på telefon 08-503 052 00. Jens Engwall (i folkbokföringen Engvall), född 4 november 1956 i Eskilstuna Fors församling i Södermanlands län, [1] är en svensk näringslivsperson. Engwall är sedan 2018 verkställande direktör i det börsnoterade bolaget Nyfosa fastigheter och är eller har varit VD eller styrelseledamot i bolag som Hemfosa fastigheter, Ikano, AB Kungsleden och Bonnier fastigheter. •en mindre aktieägare måste vara aktiv i sitt sökande för att hitta den information som finns, •artiklar som behandlar ämnet inte har publicerats i större omfattning, •den information som lämnas ofta är komplicerad och svår att förstå.

2020-09-11

Fullmakt för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns tillgänglig på hemsidan. Anförande av VD kommer att läggas upp på bolagets webbplats efter stämman. Värdet på Kungsledens fastighetsportfölj har ökat till cirka 39,9 miljarder kronor, i huvudsak på grund av investeringar och ökade hyresintäkter och till viss del av sänkta avkastningskrav. Ambitiösa klimatmål. Att agera hållbart är mycket viktigt för oss som bolag, för våra kunder och våra aktieägare. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare och vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.

Mot bakgrund av Covid-19-pandemin och med omtanke om Kungsledens medarbetare, aktieägare, styrelse och ledning, genomförs årsstämman enbart genom förhandsröstning. Det kommer inte finnas någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på årsstämman. Kungsleden ska skapa långsiktiga värden för kunder, medarbetare, samhälle, aktieägare och andra intressenter genom tre samverkande nyckelaktiviteter – aktiv och hållbar förvaltning, värdeskapande utveckling och förädling samt strategiska förvärv och optimering. Kungsleden är ett fastighetsbolag. Bolagets affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner runtom i Sverige och att leverera totalavkastning till aktieägarna.