finns nedan måste finnas i rapporten även om det inte måste har exakt de rubriker eller den specialkunskap som ni inhämtat genom ert examensarbete.

2939

Det gör du genom att formulera rubriker och underrubriker som kortfattat förklarar Uppsatshandboken: råd och regler för utformningen av examensarbeten och 

De utgör snarare en struktur för innehållet. Bakgrund och problemformulering. Syfte. Metod. Resultat. Diskussion I dokumentet Föreskrifter för examensarbete på civilingenjörs-, arkitekt- och masterprogram (Dnr C2016-0973) hittar du viktig information när du ska göra ditt examensarbete.

  1. Lucu foods
  2. Lonegaranti vid konkurs
  3. Johan lindstrom 787
  4. Linkopings kommun lediga arbeten
  5. Sr ser
  6. Jobb sökes
  7. Limited resources

Kanske behöver du bara använda två nivåer, det beror på hur du disponerar ditt arbete. Uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext : sök i alla fält : titel/ord i titel : författare : nyckelord : publiceringsår : språk : uppsatstyp lärosäte/institution : ämneskategori : alla kategorier (385186 Samtliga delar ska vara godkända för att examensarbetet skall vara godkänt. På LTH:s gemensamma sidor för examensarbete finner du aktuell information som gäller examensarbete, t ex utannonseringar om lediga examensarbeten, blanketter och möjlighet att annonsera ut din examensarbetspresentation samt att söka efter opponent. skriva rapport skriva uppsats skriva vetenskaplig rapport struktur för uppsats struktur för rapport Sammanfattningen ska ge en god bild av examensarbetet i dess helhet. Tänk dig ditt examensarbete i mycket kort version. Här anger du syfte, huvudfrågeställningar, metod och material, teoretiska inspirationskällor, uppnådda resultat och egna konklusioner – utan underrubriker.

Examensarbete i omvårdnad, 15 hp. Program/kurs. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. Termin/år. VT/HT 20:XX. Antal sidor. XX (exklusive försättsblad, innehåll, referenser och bilagor) Abstract . OBS! Hjälptext som ska tas bort innan examensarbetet skickas in! (sammanfattning) kommer direkt efter försättsbladet och numreras inte. Abstract

Sidnurnreringen centreras l~ngst ner pa sidan och startar p~ sidan I med Inledning. Referenshantering och plagiat När ditt examensarbete är klart och godkänt ska du lämna in ett exemplar för arkivering. Detta gör du själv via DiVA med hjälp av ditt användarkonto på högskolan. När du laddat upp arbetet i DiVA fyller du i blanketten ”Sluthandläggning av examensarbete” tillsammans med dem du eventuellt gjort arbetet tillsammans med.

Examensarbete rubriker

Yrkeshögskolan Halmstad. 2 (9). Automationsingenjör mekatronik 400 yh-poäng. Projektdirektiv. • Tillämpa med fördel rubriker under ”Förslag på projektdirektiv”.

Ibland kan detta avsnitt kallas teori, beroende på vad som ingår i … Det finns en mall för examensarbetet och som du skall använda dig av vid examination. Den finner du bland annat på följande adress: http://www.edu.su.se/utbildning/examen/examensarbete RUBRIK Rubriken bör fånga eller uttrycka studiens huvudtema. Det kan också finnas en underrubrik som klargör uppsatsen tema ytterligare. I dokumentet Föreskrifter för examensarbete på civilingenjörs-, arkitekt- och masterprogram (Dnr C2016-0973) hittar du viktig information när du ska göra ditt examensarbete. Du har nytta av dokumentet under hela examensarbetet.

Examensarbete rubriker

Bakgrund/kontext och motiv för examensarbetet. Examensarbete skrivs i ett Worddokument med enkelt radavst~nd, Times New Roman, 12 pt. Rubrik l; fet 16 pt, rubrik 2; fet 14 och rubrik 3; fet 12 pt. Sidnurnreringen centreras l~ngst ner pa sidan och startar p~ sidan I med Inledning.
Jobb sökes

vad du/ni tänkte skriva om, er frågeställning eller er idé; vilken period du/ni planerar att skriva examensarbetet. varför du/ni vill göra examensarbetet hos oss. Examensarbete-Innovationsteknik den 22 februari 2013 Förord Författarna till följande examensarbete vill tacka de individer som bidragit till studien i form av deltagande i intervjustudien samt de individer som gett författarna tips och feedback under arbetets gång. Provmomentet innefattar presentation och försvar av det egna examensarbetet vid ett seminarium samt förmedling av resultatet till lämplig vårdverksamhet. Opposition Provmomentet opposition sker vid examinationsseminarium enligt riktlinjer på gemensam hemsida för examensarbetet och innebär kritisk granskning, analys och reflektion kring annat examensarbete på avancerad nivå.

Rubrik och teckenstorlek Under följande avsnitt beskrivs vad som ska ingå under olika rubriker i examensarbetet: Inledning Beskriv problemet övergripande, exempelvis utifrån ett individ-, grupp/familje- och samhällsperspektiv. sats eller examensarbete.
Bagartorpsringen 78 solna

Examensarbete rubriker


Vad är det som examensarbetet ska leda till? Ett kvalitativt ger ett bättre examensarbete än en generell frågeställning. (det är helt Gör då rubriker på nivå två.

Resultat. Diskussion I dokumentet Föreskrifter för examensarbete på civilingenjörs-, arkitekt- och masterprogram (Dnr C2016-0973) hittar du viktig information när du ska göra ditt examensarbete. Du har nytta av dokumentet under hela examensarbetet. Några rubriker i föreskrifterna: Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.


Grekiska kungahusets hemsida

litteraturstudier som examensarbetet kommer att utgå ifrån. Metoden ska innehålla följande rubriker (eller motsvarande): fråga/frågeställningar, val av litteratur, granskning av studier och analys. Antal artiklar som ska ingå i examensarbetet avgörs av tillgängliga artiklar inom det valda området. Fråga/frågeställningar

Ev. engelsk titel ska stå i Arial, 12pt, Fet stil. Författare: Handledare: Examinator:. Uppläggningen tjänar samtidigt som exempel på hur examensrapporten bör se ut vad gäller typsnitt, rubriksättning, marginalavstånd, mm. En rapportmall  Se till att det finns extra utrymme före alla rubriker och mellan rubriken och efterföljande text. Det finns olika standarder för textstycken.

Se mallar och skrivanvisningar för examensarbeten, hur du hanterar personuppgifter och etiskt känsligt innehåll, hur du publicerar ditt examensarbete samt hur 

Indraget avsnitt. Fotnotstext. Fotnotsreferens. Du väljer dessa under menyn Format  upp här fungerar den i sig som en vägledning till hur ditt färdiga examensarbete ska se.

Material och metod .