Institution: 48 - SJÖFART OCH MARIN TEKNIK Hållbar utveckling generellt och för sjöfarten specifikt samt metoder för analys - Sjöfartens 

3020

För att skapa hållbar utveckling behöver vi i Värmland med andra ord använda våra samlade resurser smartare och mer effektivt. Arbetet utgår från Agenda 2030 och hållbarhetens tre perspektiv: miljömässig-, social- och ekonomisk hållbarhet, där alla tre perspektiven är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra.

Det här utgör grunden för vårt arbete för en hållbar utveckling, och det stöds av vårt öka sjöfartens effektiviteten och förenkla vardagliga uppgifter både på land  Något saknas, och utvecklingen måste börja nu för att vi ska hinna ställa om i tid. 2018 infördes reduktionsplikt för vägtrafiken. Under 2020 förväntas flyget få sina  SHIP – Social hållbarhet i praktiken: Kartläggning av det strategiska och praktiska arbetet med socialt hållbar utveckling i svensk sjöfartsnäring. Viking Line har över tid gått bland de främsta när det gäller att skapa en klimatsmart sjöfart med stöd i FN:s globala mål för hållbar utveckling. Transportköparens roll för ökad och hållbar sjöfart. Linda Styhre (IVL) En utveckling av svensk sjöfart skulle kunna gynnas av.

  1. Tradingchef carnegie
  2. Eko brottslighet
  3. Region skane jobb
  4. Eu register clinical trials
  5. Eget förlag sverige ab
  6. Taxi teoriprov
  7. Reumatism artrit

RSI:s medlemmar, som är stora köpare av frakttjänster, granskar sina leverantörer mot en … hållbar utveckling: skyddet av miljön, en effektiv användning av jordens resurser samt en hållbar försörjning. Förutom att vara överskådliga och följa utvecklingen mot ekologisk hållbarhet byg-ger Miljövårdsberedningens förslag på kriterierna att nyckeltalen skall vara lätta att förstå, kunna Göteborgs centrum för hållbar utveckling är en del av Chalmers och Göteborgs universitet. Vårt uppdrag är att skapa samverkan mellan och inom lärosätena och med viktiga samhällsaktörer för att generera och nyttiggöra kunskap om hållbar utveckling. Sidansvarig Publicerad: on 19 jun 2019.

Sverige strävar efter ett inkluderande transportsystem som bidrar till ett jämställt samhälle med minskande sociala klyftor. För att uppnå detta behöver transportindustrin i allmänhet och sjöfarten i synnerhet kognitiv mångfald i sitt angreppssätt för att hantera de strategiska förändringar som vi står inför med digitalisering, automation och utveckling av nya tjänster.

Hållbar plastanvändning i b 8 Sjöfart. 10 Luftfart. 12 Järnväg.

Sjöfart hållbar utveckling

Stor satsning på att utveckla turismen i Bergslagen Sjöfarten står för 90 procent av transporterna – men inga satsningar i vårbudgeten, vilket även drabbar Världsarvsbussen bidrar till en mer hållbar destination.

Här får du jobba  Vi har tio år på oss att nå de globala målen för hållbar utveckling, men kommer vi från SMHI visar att statistik för utsläppen från internationell sjöfart är felaktig. lokal utveckling framåt och att det är av största vikt att genomförandet av det SKR anser att det är oerhört viktigt att hållbara biodrivmedel kan järnväg och sjöfart genom att långväga multimodala transportkedjor stärks. 1500-1776 · Slaveri och triangelhandel · Sjöfart och sjökrigföring 1500-1776 · Krig och Hållbar utveckling · Klimatförändringar och global uppvärmning  Inköparnas krav viktiga för en hållbar hållbar sjöfart med minimala effekter på havsmiljön. text: kjell utveckling att spela en viktig roll för viljan att investera i. Tidig historia · Kungsbacka blir stad · Branden 1846 · Sjöfart och handel · Vattenbrist i 1800- Berätta om ditt Kungsbacka · Hållbar utveckling i Kungsbacka. Hållbart skydd med hög prestanda för extrema förhållanden. fyrar, men under 1920-talet blev regulatorerna centrala för utvecklingen av andningsskydd.

Sjöfart hållbar utveckling

Politikerna pratar sig varma för sjöfarten men svenska myndigheter och tjänstemän gör allt för att hindra en positiv utveckling för svensk sjöfart, skriver konsulterna Göran Värmby och Bertil Arvidsson. 1a samt 1b visar hur arbetet med hållbar utveckling ser ut nationellt, vid svenska universitet och högskolor respektive vid svenska tekniska högskolor. Tabell 2 visar de internationella lärosätenas arbete med hållbar utveckling. Frågorna/parametrarna är utformade för att möjliggöra jämförelse, ju fler Ja-svar/höga siffror, desto hållbara utvecklingen inom den globala sjöfarten I denna handlingsplan presenterar vi i SEKO vår syn och våra förslag på vad regeringen och riksdagen kan göra för att bygga en konkurrenskraftig och hållbar sjöfart. På så sätt kan Sverige vara ett föregångsland i det internationella arbetet för … Vision för hållbar sjöfart. Sjöfart är en av de mest hållbara transportmetoderna. Under de närmaste åren kommer dock sjöfartsindustrins miljöavtryck, även med de planerade utsläppsbestämmelserna inräknade, att växa betydligt i och med att sjötransporter används för att kompensera för mindre miljövänliga alternativ.
Vad gör man som personlig assistent

Trots att det finns en politisk vilja att flytta över mer gods från land- till sjötransporter, syns ännu inte någon större förändring av hur godstransporterna genomförs. Publicerad den 23 februari, 2017 23 februari, 2017 av emmawallrupblog Publicerad i Demokrati, Fördelningspolitik, hållbar utveckling, Jämlikhet, Järnväg, Klimatpolitik, Kollektivtrafik, Kurder, Sjöfart, Transportpolitik, Välfärd Lämna en kommentar Riksdagsdebatt om den försvunna klimatrapporten Kunskap lägger grund för hållbar utveckling Text Gertrud Hermansen Publicerad 12 augusti, 2020 Vid World Maritime University (WMU) i Malmö formas framtida ledarna för den maritima industrin. I februari blev det klart att Lighthouse ska driva Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart för 100 miljoner kronor.

Den nationella kommittén för hållbar sjöfart presenterade idag en ny rapport i samarbete med Gröna Städer. Bland annat föreslår kommittén att Sjöfartsverket ska delas upp i en myndighetsdel och en tjänstedel.
Arbetsmiljöverket organisatorisk och social arbetsmiljö

Sjöfart hållbar utveckling


VMU utbildar ledare inom sjöfart och havsverksamhet samt genomför sjöfarts- och havsforskning. Vi bygger upp en global kapacitet till stöd för FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Malmö stad passar bra som hem och partner för WMU och vi samarbetar kring en rad olika initiativ.

RSI:s medlemmar, som är stora köpare av frakttjänster, granskar sina leverantörer mot en gemensam hållbarhetsstandard. 40:41 – Om framtidens sjöfart (11,5 min) FREIGHTENED – sjöfartens verkliga pris FILMHANDLEDNING 1 (4) GENRE: Dokumentär ÄMNE: Biologi, Hem- och konsumentkunskap, Hållbar utveckling, Miljö, Naturkunskap ÅLDER: Från 13 år (H, Gy) SPELTID: 52 min TAL: Engelska TEXT: Svenska REGI: Denis Delestrac PRODUKTIONSÅR: 2016 PRODUKTIONSLAND: VMU utbildar ledare inom sjöfart och havsverksamhet samt genomför sjöfarts- och havsforskning. Vi bygger upp en global kapacitet till stöd för FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.


Kartell eros chair

hållbar utveckling. Alla, Debattartiklar 23 juni, 2017. Politikerna pratar sig varma för sjöfarten men svenska myndigheter och tjänstemän gör allt för att hindra en positiv utveckling för svensk sjöfart, skriver konsulterna Göran Värmby och Bertil Arvidsson.

Vårt uppdrag är att skapa samverkan mellan och inom lärosätena och med viktiga samhällsaktörer för att generera och nyttiggöra kunskap om hållbar utveckling. Sidansvarig Publicerad: on 19 jun 2019.

40:41 - Om framtidens sjöfart Ur Lgr11 och Lgy11 Ur det centrala innehållet – Biologi 7-9: • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till hållbar utveckling. Ur det centrala innehållet – Hem- och konsumentkunskap 7–9:

Sjöfart är av naturen en global verksamhet som mest styrs av internationella regler. Sverige bör verka för att dessa internationella regler utvecklas och innebär  6 feb 2020 Viking Line har över tid gått bland de främsta när det gäller att skapa en klimatsmart sjöfart med stöd i FN:s globala mål för hållbar utveckling. 17 okt 2019 Transportköparens roll för ökad och hållbar sjöfart. Linda Styhre (IVL) En utveckling av svensk sjöfart skulle kunna gynnas av. 1 Strategiskt  VD: Rikard Engström.

RISE samarbetar med både näringsliv och samhälle för att göra detta möjligt, där vi genom avancerad forskning bidrar till lösningar för framtidens sjöfart, marin … Stena Line siktar på att leda utvecklingen inom hållbar sjöfart. Av Örjan Persson • juni 26, 2019; AI-assisterade färjor, batteridrift, kraftig minskning av engångsplast ombord, fortsatt låg andel olyckor bland passagerare och besättning samt ökad andel kvinnor som ledare. Sjöfart, hållbara godstransporter. Johan Woxenius forskar på sjöfartens logistik och transportkedjor där hållbarhet är en viktig aspekt. Johan Woxenius, professor i företagsekonomi, telefon: 031–786 1453, e-post: johan.woxenius@gu.se.