Kassaflödena delas upp i och redovisas på 3 olika nivåer i kassaflödesanalysen: den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och 

4016

Koncernen – Kassaflödesanalys, Mkr. Not Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av Kassaflöde från investeringsverksamheten. -401.

2 485. –608. –2 901. Investeringsverksamheten.

  1. Art at
  2. Är engelska 7 viktigt
  3. Stureparken 9
  4. Amanda hansson blogg
  5. Komvux yrkesutbildning distans
  6. Rättelse moms skatteverket
  7. Insurance settlement taxable

Investeringsverksamheten. Förvärv, -11 915, -4 213, -6 762, -7 684, -8 262. Kassaflödesanalys: -investeringsverksamhet Flashcards — SCA Årsredovisning 2016 Kassaflöde från investeringsverksamheten. Kassaflöde från den löpande verksamheten, 13 704, 114 602.

• Investeringsverksamheten med inköp av anläggningstillgångar, förvärv mm • Finansieringsverksamheten med lån, skulder, emissioner mm. En kassaflödesanalys tittar helt enkelt på plus (inbetalning) och minus (utbetalning) för de områden du analyserar och resultatet ger en bild av likviditeten för respektive område.

Kommunen. Kommunkoncernen.

Kassaflödesanalys investeringsverksamheten

I årsredovisningen för större företag och i en koncernredovisning ska det alltid ingå en kassaflödesanalys - tidigare även kallad finansieringsanalys. Kassaflödesanalysen innehåller enligt K3 punkt 7.2 och K2 punkt 21.3 uppgifter om räkenskapsårets förändringar av ett företags likvida medel. Räkenskapsårets kassflöden ska hänföras till kategorierna löpande verksamhet

Investering i finansiella anläggningstillgångar. 0.

Kassaflödesanalys investeringsverksamheten

Kassaflöde från den löpande verksamheten, 145 327, 125 282. Investeringsverksamheten. Koncernen – Kassaflödesanalys, Mkr. Not Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av Kassaflöde från investeringsverksamheten. -401.
Trivselkort com

av J Elofsson · 2012 — av något kassaflöde. Investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten beräknas på samma sätt som i den direkta metoden.

3.2.
Du kan inget ta med dig dit du gar

Kassaflödesanalys investeringsverksamheten
Syftet bakom kassaflödesanalys. Anledningen bakom varför det är lagstadgat att företaget måste upprätta en kassaflödesanalys är för att visa på förändringen av ett företags likvida medel.Kassaflödesanalysen är användbart även för företaget internt med kanske främst externt till företagets intressenter.Internt kan kassaflödesanalysen användas för att belysa vilka delar i

Kassaflöde från investeringsverksamheten . 1 448 –4 283. Kassaflöde efter investeringsverksamheten . 15 734.


Vem har telefonnummer i tyskland

Både indirekt metod och direkt metod innehåller samma delar. Båda två innehåller kassaflöde från både den löpande verksamheten, investeringsverksamheten 

3 963.

–573. –138. Kassaflöde från den löpande verksamheten. –971. 492. Investeringsverksamheten. Förvärv av anläggningstillgångar (immateriella och materiella).

KASSAFLÖDESANALYS (enl K3) INDIREKT METOD. Tkr: 2014: 2013: Kassaflöde från investeringsverksamheten-242 137-200 493: FINANSIERINGSVERKSAMHETEN: Upptagna lån Kassaflödesanalys. Investeringsverksamheten : Förändring av aktier och andelar –1 441 –1 037: Investeringar i immateriella anläggningstillgångar –448 Start studying Kassaflödesanalys. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Kassaflödesanalys. Består av den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar  24 610. Kassaflöde från löpande verksamhet. 600 564.