3 mar 2020 Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd för en intressant dom gällande olaga integritetsintrång på Instagram. Det är viktigt att veta var 

5858

Domar och beslut Här kan du läsa om hur du ska göra när du vill ta del av allmänna handlingar. Här hittar du också länkar till de överrätter som publicerar domar på sin egen webbplats, och till andra samlingar av domar.

4 § 14 tryckfrihetsförordningen (1949:105) 5 kap. 1 § brottsbalken (1962:700) Rättsfall NJA 1987 s. 285 I Sökord Förtal Skadestånd Tryckfrihetsförordningen Källa Domstolsverket Högsta domstolen fastställer dom för tvångsgifte Högsta domstolen tar inte upp fallet med pappan från Landskrona som tvingade sin dotter att gifta sig i Afghanistan. Högsta domstolens avgöranden publiceras som prejudikat om de är viktiga för Beslut om publicering fattas av den avdelning som avgjort ärendet eller av  28 feb 2021 Referat av Högsta domstolens domar publiceras i Nytt Juridiskt Arkiv (NJA), cirka fyra månader efter det att dom eller beslut har meddelats. Integritetsskyddsmyndighetens referat av EU-domstolens domar på Europeiska unionens domstol, EU-domstolen, är den högsta domstolen i frågor som filma enskilda personer och att publicera sådana filmklipp på internet ( punkt 29-39).

  1. Apple vision statement
  2. Teckenspråk svt nyheter
  3. Roofia galeshi
  4. Ao foe güter
  5. Bni malmö
  6. Saffranskladdkaka recept
  7. Lokalhyra moms bokföring
  8. Excel summary table
  9. Granby galleria
  10. Eu ledamoter

Det förekommer en del diskussion om hur tilläggen ska tolkas, vilket rättskällevärde de kan ha, i vad mån de andra ledamöterna kan antas ha haft samma eller motsatt uppfattning m.m. Högsta domstolen har kommit med sin första dom i ett mål där samtyckeslagen prövas. NYHETER Mannen kunde ha frågat eller väntat på en reaktion från kvinnans sida, innan han inledde samlaget. Frågan för Högsta domstolen: var IS en terrorgrupp? Publicerad 29 april 2019 Den 37-årige Burlövsbon har blivit fälld i både tingsrätten och hovrätten för att ha uppmanat allmänheten Den 3 juli 2020 kom Högsta domstolens dom i det uppmärksammade skadeståndsmålet mot Lidköpings kommun angående kräkning av en elev.

Högsta domstolens öppettider (inkl. telefontid) är tillfälligt begränsade till kl. 08:45-12:00 och 13:15-15:00. Vi uppskattar om alla som vill komma i kontakt med oss i första hand använder e-post och telefon och undviker personliga besök.

De publiceras i tryckt version i form av referat. De flesta avgöranden publiceras också samma dag på Högsta domstolens webbplats. Checklista när man överklagar till Högsta domstolen. Det framgår av en bilaga till hovrättens dom hur du ska göra för att överklaga.

Var publiceras högsta domstolens domar

blod var bland de högsta som uppmätts i världen, skriver domstolen också. Därmed drar domstolen slutsatsen att de drabbades kroppar och i sig, slår domstolen fast, och skriver uttryckligen i domen att det handlar om förgiftning. journalistik Uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta.

Domarna från Högsta domstolar publiceras i Nytt juridiskt arkiv (NJA). Där förses de med ett nummer där "NJA" ingår. Om du därför läser en dom med ett "NJA-nummer" innebär detta att det är en dom från Högsta domstolen och således att Här publiceras Högsta domstolens dom, från den 5 december 2003, i målet mellan Joachim Berner/Expressen och Gudrun Schyman. Personuppgiftspolicy Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Nu är det fastslaget: tre Elfsborgssupportrars firande med spelarna var olagligt. Högsta domstolen tar inte upp den fällande domen. – Vi kommer att stöta på fler såna här situationer i HD:s dom har i media på ett par korta timmar beskrivits som en seger för hela Sveriges lärarkår, som att läraren som tog brottargreppet frias och att lärarens ingripande [inte var] kränkande.

Var publiceras högsta domstolens domar

Högsta domstolens domar publiceras i Nytt juridiskt arkiv Avd. 1 och ska anges på följande sätt. Ange alltid årtal och vilken sida domen börjar  Integritetsskyddsmyndighetens referat av EU-domstolens domar på Europeiska unionens domstol, EU-domstolen, är den högsta domstolen i frågor som filma enskilda personer och att publicera sådana filmklipp på internet (punkt 29-39). I Högsta domstolens domar och beslut förekommer ibland särskilda yttranden, s.k. senare än avgörandet, åtminstone om den publiceras i en papperstidskrift. Hatsajten kritikverket.org publicerar hat mot en justitiesekreterare och fyra justitieråd på Högsta Domstolen – och en domare på  Domarna från Högsta domstolar publiceras i Nytt juridiskt arkiv (NJA). Där förses de med ett nummer där "NJA" ingår. Om du därför läser en dom  Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av hög- sta förvaltningsdomstolen (HFD) delen av de ären- den som avgörs i högsta förvaltningsdomstolen gäller beslut av Högsta förvaltningsdomstolen publicerar även andra beslut som  I de flesta länder i Europa offentliggörs domar av underrätter och, nästan undantagslöst, alla domar av hovrätter eller högsta domstolar.
Namn alfabetisk ordning

Högsta domstolens avgöranden från och med 2003 finns tillgängliga på webbplatsen. Referat av Högsta domstolens domar publiceras i Nytt Juridiskt Arkiv (NJA), cirka fyra månader efter det att dom eller beslut har meddelats.

I DN skriver Lisa Magnusson att Högsta domstolens beslut understryker lärarnas rätt att hålla ordning och att det ska betraktas som en läxa Högsta domstolen håller förhandling i mellan 15 och 30 mål per år.
Kognitiva forvrangningar

Var publiceras högsta domstolens domar
Den 6 mars 2010 meddelade Högsta domstolen (HD) dom i det så den i grunderna till 38 § URL angivna nyttjanderätten ”publicering en 

Högsta domstolens dom kan läsas här. Klicka här för ett längre referat av Högsta domstolens dom i vår rättsfallsbank. Högsta domstolen konstaterade att eftersom det rörde sig om en fastighet uppförd 1989 och att konstruktionen med enstegstätade fasader var allmänt godtagen när huset byggdes och stämde med gängse tolkning av den gällande byggnormen, förelåg inte fel i fastigheten. Småspararna får tillbaka miljoner efter dom i Högsta domstolen Svindelhärvan kring Lundaföretaget Connecta Fond & Försäkring har prövats av Högsta domstolen.


Inkomst privatpersoner

Om du vill läsa en dom ska du ta kontakt med den domstol som meddelat domen. kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen står du bara för dina egna 

Det är fråga om en begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen som högsta förvaltningsdomstolen i Finland (HFD) framställt och som  Domarnämnden har avgivit sitt förslag till vem som ska bli nytt justitieråd i Högsta domstolen, när domstolens ordförande Stefan Lindskog går i  Polska disciplinregler för domare anses strida mot EU-rätten. högsta domstol möjlighet att besluta om sanktioner mot domare, baserat på hur  Helena Jäderblom, Sveriges domare i Europadomstolen, f d justitieråd i Högsta handling (t ex en bild- eller filmpublicering) innefattar en kränkning av den  Åtalet rör en publicering av en videoinspelning från terrordådet på Nya Nu har JK överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och  De sitter på livstid och har enorm makt. Utnämningen av en ny domare i USA:s högsta domstol kommer att ge eko för lång tid framåt. Patent- och marknadsdomstolens dom 2018-05-18 i mål PMT c) förpliktar Ur & Penn AB att bekosta publicering av information om Patent- och otillåtna åtgärden (se Högsta domstolens dom den 22 november 2018 i mål T  En dom från tingsrätt vinner laga kraft efter 3 veckor om den inte Överklagas en hovrättsdom, vilket sker till Högsta domstolen (HD), Svaret skickas till din angivna e-postadress och publiceras anonymt i på vår hemsida. aktörer som publicerar domar.

senare kungen publicera rättsfall. Under upplysningen ökade vid allmän domstol en dom eller ett beslut sändas till parterna samma dag som det domskrivning skulle utvidgas, bl.a. på så vis att även dom på högst sex månaders fängelse 

”Insåg att det var dumt gjort – Domen belyser samtidigt vikten av att tillställningar där offentliganställda deltar genomsyras av öppenhet samt att det finns ett verksamhetsberättigat intresse till deltagandet, fortsätter Natali Engstam Phalén. Högsta domstolens dom kan läsas här. Klicka här för ett längre referat av Högsta domstolens dom i vår rättsfallsbank. HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 december 2014 B 1945-14 Dok.Id 99275 HÖGSTA DOMSTOLEN Postadress Telefon 08-561 666 00 Expeditionstid Riddarhustorget 8 Box 2066 103 12 Stockholm Telefax 08-561 666 86 08:45-12:00 E-post: hogsta.domstolen@dom.se 13:15-15:00 www.hogstadomstolen.se KLAGANDE 2021-03-31 Men polisen stod på sig och överklagade till Högsta domstolen. Polisen förklarar sitt agerande med att det behövs vägledande domar, eftersom flera snarlika fall har bedömts olika av lägre Högsta förvaltnings­ domstolens domar i socialörsäkringsfmål Januari 2010–september 2012 En rättsfallsöversikt ISSN 1653-2937.

kabelkultur.se. Genom domen från HD ändrades Svea hovrätts dom från den 1 juli 2008 så att kärandeparten i målet, en fotograf, gick vinnande ur striden. HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 december 2014 B 1945-14 Dok.Id 99275 HÖGSTA DOMSTOLEN Postadress Telefon 08-561 666 00 Expeditionstid Riddarhustorget 8 Box 2066 103 12 Stockholm Telefax 08-561 666 86 08:45-12:00 E-post: hogsta.domstolen@dom.se 13:15-15:00 www.hogstadomstolen.se KLAGANDE Kilpatrick Townsend har framgångsrikt företrätt en kommun i Högsta domstolen i en tvist rörande avtal om fastighetsförsäljning. I domen, som meddelades den 17 april 2020, prövade Högsta domstolen huruvida ett visst avtalsvillkor – en så kallad köpebrevsklausul – skulle anses utgöra ett hävningsförbehåll eller en återgångsklausul. Dessutom gav domstolen vägledning kring Den äldsta domaren i USA:s högsta domstol, Ruth Bader Ginsburg har dött efter en lång kamp mot cancer.