av J Holmberg · 2014 · Citerat av 2 — koncentrationsförmåga och skolprestation. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer – en interventionsstudie i skolår 1–3. Malmö: 

8045

Malmö högskola disputerade på avhandlingen Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer – en interventionsstudie i skolår 1–3 och kom i den fram 

Lärarutbildningen (utgivare) ISBN 918504203X Publicerad: Malmö : Lärarutbildningen, Högsk. 2003 Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer [Ljudupptagning] en interventionsstudie i skolår 1-3 / Ingegerd Ericsson. 2006; Tal (Talbok) 1 bibliotek 2. Ericsson, Ingegerd, 1951- (författare) Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer - en interventionsstudie i åk 1-3 Sammanfattning av preliminära resultat Bakgrund Ett lokalt utvecklingsarbete, kallat MUGI - Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning (Ericsson, 1985-87) startade i Lund i början av 1980-talet. I samverkan med skolans närliggande förskolor Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer.

  1. Adwords academy
  2. Carita lund kennel
  3. Brannehylte lagersystem ab
  4. Gothenburg library
  5. Semester lag sverige
  6. Blå röd grön flagga
  7. Php charat

samt Hur resonerar pedagoger om relationen mellan barns lärande koncentrationsförmåga och skolprestationer. interventionsstudie i skolår 1-3. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : en interventionsstudie i skolår 1-3. Ericsson, Ingegerd LU (2003) In Malmö Studies in Educational  23 sep 2003 Eleverna har också bättre koncentrationsförmåga i skolår 2 enligt mellan motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer i svenska och  Studien i denna bok visar att ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan har positiva effekter för barns motoriska utveckling samt för skolprestationer i  Studien i denna bok visar att ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan har positiva effekter för barns motoriska utveckling samt för skolprestationer i  År 2003 disputerade hon med avhandlingen Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer.

Litteraturlista för Idrott och hälsa B, 923G17, 2018 Litteraturlistan är preliminär. Annerstedt, Claes (2007) Att lära sig vara lärare i idrott och hälsa. Göteborg: Multicare förlag. Brügge m fl (2011) Friluftslivets pedagogik. Liber: Stockholm. Ericsson, Ingegerd (2005) Rör dig - lär dig! Motorik och inlärning. Stockholm: SISU

Motorik och inlärning. Stockholm: SISU Upptäck ditt andra sinne en introduktion till utanför kroppen-upplevelser Persson, Camilla 2003 , Talbok Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer en interventionsstudie i skolår 1-3 Ericsson, Ingegerd 2003 , Talbok Corpus ID: 141996273. Undervisning i ämnet idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättning - sjukgymnastens roll @inproceedings{Arnell2010UndervisningI, title={Undervisning i {\"a}mnet idrott och h{\"a}lsa f{\"o}r elever med funktionsneds{\"a}ttning - sjukgymnastens roll}, author={Susann Arnell}, year={2010} } Nationalbibliografin Böcker 2004: Maj. A - Bok- och biblioteksväsen. Aa - Bibliografi.

Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer  en interventionsstudie i skolår 1-3

Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : en interventionsstudie i skolår 1-3: Author: Ericsson, Ingegerd: Date: 2003: English abstract: The aim of this thesis is to study effects of an extension of physical education/activity and motor training on motor skills, attention and cognition during a period of three years.

Inga exemplar tillgängliga för utlån av J Holmberg · 2014 · Citerat av 2 — koncentrationsförmåga och skolprestation. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer – en interventionsstudie i skolår 1–3. Malmö:  har en avgörande betydelse för elevers skolprestationer även i Sverige. En relativt ha färre skolår bakom sig då undersökningen görs än elever i länder med tidig skolstart. kom ca 1/3 från Sverige eller från Irak, totalt fanns 163 medborgarskap repre- 89–90).

Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer  en interventionsstudie i skolår 1-3

Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. en interventionsstudie i skolår 1-3. av Ingegerd Ericsson (Bok) 2003, Svenska, För vuxna. Ämne: Inlärning  Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : en interventionsstudie i skolår 1-3 av Ericsson, Ingegerd. av I Ericsson · 2003 · Citerat av 8 — Avhandlingen Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer (Ericsson 2003) belyser betydelsen skolprestationer i svenska och matematik skolår 1-3. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer: en interventionsstudie i skolår 1-3. I Ericsson.
Komvux strömstad ansökan

Rör dig – lär dig. Motorik och inlärning. Stockholm: Sisu idrottsböcker. Ericsson, Ingegerd & Karlsson, Magnus (2014).

Ma Motorik: Okoordinerade rörelser, Kommer koncentrationsförmågan att skolprestationer – en interventionsstudie i skolår 1-3. (13 sidor). Underlaget till  Ericsson, Ingegerd (2003) Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer – en interventionsstudie i skolår 3 (avhandling) Malmö Högskola; Holmbergs  3 nov 2014 Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. En interventionsstudie i skolår 1-3.
Andreas hesselmann

Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer  en interventionsstudie i skolår 1-3

I skolår 2 är skillnaderna ganska stora och i skolår 3 finns det stora skillnader mellan interventions- och jämförelsegrupp. Även när det gäller öga-handkoordination har eleverna i interventionsgruppen bättre resultat i skolår 2 och 3 än eleverna i jämförelsegruppen. Skillnaderna är ganska stora både i skolår 2 och 3.

2006; Tal (Talbok) 1 bibliotek 2. Ericsson, Ingegerd, 1951- (författare) Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer - en interventionsstudie i åk 1-3 Sammanfattning av preliminära resultat Bakgrund Ett lokalt utvecklingsarbete, kallat MUGI - Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning (Ericsson, 1985-87) startade i Lund i början av 1980-talet. I samverkan med skolans närliggande förskolor Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. En interventionsstudie i skolår 1-3 (Doktorsavhandling).


Konsultarvode på engelska

- Barns motoriska utveckling går att påverka i skolan. Det har betydelse hur mycket och vilken idrottsundervisning barnen får i skolan. Barn som får röra sig mer klarar också skolarbetet bättre. Det säger Ingegerd Ericsson som den 19 september disputerar på avhandlingen "Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer En interventionsstudie i skolår 1-3" vid Lärarutbildningen

Vad är kunskap? Stockholm: Skolverket. Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet) (2006). Stockholm: Utbild-ningsdepartementet. 8 Sweden stands up for open access – cancels agreement with Elsevier LUBcat LIBRIS Ericsson, Ingegerd (2003) Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer: en interventionsstudie i skolår 1-3 Malmö: Malmö Studies in Educational Sciences, 238 sidor, (Valbar, valda delar) Borrow LU card Computers & networks Copying, scanning & printing Study spaces & reading rooms Lockers and trolleys Order digitizations Find your way around Barn som får röra sig mer klarar också skolarbetet bättre. Det säger Ingegerd Ericsson som den 19 september disputerar på avhandlingen ”Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer En interventionsstudie i skolår 1-3” vid Lärarutbildningen på Malmö högskola.

Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : en interventionsstudie i skolår 1-3 Motor skills, attention and academic achievements - An intervention study in school year 1-3. This page in English

Avhandling: Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer: en interventionsstudie i skolår 1-3. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer - En interventionsstudie i skolår 1-3/ Motor skills, attention and academic achievements - An intervention study in school year 1-3 Abstract The aim of this thesis is to study effects of an extension of physical education/activity and motor training on motor Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer en interventionsstudie i skolår 1-3. kan det dröja upp till en vecka innan du får ett meddelande och kan Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : en interventionsstudie i skolår 1-3 / Ingegerd Ericsson. Ericsson, Ingegerd, 1951- (författare) Malmö högskola. Lärarutbildningen (utgivar Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer: en interventionsstudie i skolår 1-3 2003 Doctoral thesis, monograph (Other academic) Abstract [en] The aim of this thesis is to study effects of an extension of physical education/activity and motor training on motor skills, attention and cognition during a period of three years. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer: en interventionsstudie i skolår 1-3 more by Ingegerd Ericsson finns det inga mätbara skillnader, varken i balansförmåga/bilateral koordination eller öga-handkoordination mel-lan pojkar och de positiva effekter för eleverna i interventionsgrupperna som resultaten i denna studie Skillnaderna verkar således vara stabila över tid så att samma skillnader, som märks Skolår 1, kvarstår under Skolår 2 och Skolår 3.Resultaten visar dessutom att även graden av motoriska brister vid skolstarten och Skolår 2 verkar ha betydelse för skolprestationer Skolår 1-3. Gå in på ”Forskning” och där hittar ni Motorik, Koncetrationsförmåga och skolprestationer – en interventionsstudie i skolår 1-3 (13 sidor) yUnderlaget till föreläsningen taget från: Motorisk träning för fumlare och tumlare (1991) av Nielsen, Vestdorf och Skaftved Öva –Leka - Lära (1990) av H C Nielsen

2014 — Studier av hur fysisk träning påverkar skolprestation visar på att det finns ett positivt samband mellan högintensiv fysisk träning och Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. En interventionsstudie i skolår 1-3. 5 apr.