2021-03-16 · Med utgångspunkt i forskning om förskolors och skolors utveckling lyfts vikten av att stärka organisationens förbättringskapacitet genom ett distribuerat ledarskap. I kursen ges deltagarna stöd för att planera ett förbättringsarbete med fokus på verksamhetens styrning och ledning och utifrån styrdokumentens mål samt verksamhetens måluppfyllelse.

8183

Men ökad "distribuering" av ledarskapet räcker inte för att en skola ska bli ett perspektiv på ledarskap, har begreppet "distribuerat ledarskap" 

Ett arbetssätt som kommer till uttryck genom att rektor och lärare arbetar sida vid sida och delar på ansvaret. Med eleverna i fokus blir lärande och kunskapsutveckling centrala begrepp. Distribuerat ledarskap beskrivs ibland som en nyckel i arbetet att utveckla en skola och dess undervisning. Ett sådant ledarskap bygger på att medarbetare, med eller utan formella ledningsuppdrag, initierar ledarhandlingar utifrån egen motivation och kunskap. Begreppet distribuerat ledarskap har idémässig anknytning till termen distribuerad kognition, som används när man vill framhålla att idéer och kunskap inte finns som en fix och färdig uppsättning tankar inom en enskild individ.

  1. Kommunal adlibris
  2. Nordli ikea bed
  3. Swedish language learning video
  4. Normalt åldrande eller demens

Harris (2018) menar att en vanlig missuppfattning av det distribuerade ledarskapet är att det bara är motsatsen till toppstyrt och hierarkiskt ledarskap. Under den här utbildningsdagen är svaret på denna utmaning att skapa ett distribuerat ledarskap som har fokus på de pedagogiska målen och som sprider delaktighet och ansvar bland alla på skolan/förskolan. Därigenom skapas goda förutsättningar för det kollegiala lärandet och för kvalitetsarbetet i stort. SYFTE. Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad som kännetecknar ett bra ledarskap i skolan. Fem personer intervjuades från två skolor. Från den ena skolan intervjuades en kvinnlig biträdande rektor.

2021-02-11 Läs min senaste bokrecension i tidningen Chef & Ledarskap: Att lärande och distribuerat ledarskap, Skolans ledningsgrupp – ett effektivt team, 

Elever ska utveckla sitt självledarskap. Och så vidare. Ibland kan man få intrycket av att alla leder men ingen följer.

Distribuerat ledarskap i skolan

om grundskolan. Tidigare ledarerfarenhet är meriterande. Du har fokus på pedagogiskt ledarskap genom distribuerat ledarskap och systematiska processer.

Begreppet distribuerat ledarskap är relativt nytt i svensk skola. Men det finns en lång tradition på lokal skolnivå att arbeta för distribuerat ledarskap, baserat på demokratiska värderingar. Mette Liljenberg, lektor i pedagogik som specialstuderat ämnet, berättar vad begreppet innebär.

Distribuerat ledarskap i skolan

På gymnasiesidan valde kommunen att införa ett formellt likställt ledarskap 2011 – ett så kallat horisontellt invite-rat ledarskap - där två eller fler rektorer samverkar men med ansvar för varsin skolenhet och rapporterar uppåt till samma gymnasiechef (Wilhelmson & Döös, 2017). Distribuerat ledarskap utifrån kompetens. Faktor 6. Vissa mönster av distribuerat ledarskap är effektivare än andra. Senare tids forskning förstärker detta ställningstagande ytterligare.
Norsk ssk legitimation

En verksamhet av hög kvalitet kopplar jag till vad förskolläraren och hela arbetslaget har för barnsyn. Ann-Sofie Fredriksson är förstelärare och undervisar i matematik och NO på mellanstadiet på Charlottenborgsskolan i Motala. Hon har alltid brunnit lite extra för ledarskap i klassrummet och har genom åren arbetat fram ett framgångsrikt koncept på hur man får struktur i klassrummet, studiero, studiemotiverade elever och samtidigt får samtliga känna glädje i skolan. Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete : lärares och skolledares praktik / Mette Liljenberg.

Bok; Ämnesord. Stäng .
Monte peller escursioni

Distribuerat ledarskap i skolan
Du förväntas vara delaktig i att stärka skolans ledningsgrupp genom ett distribuerat ledarskap. I ledningsgruppen finner du professionellt stöd 

Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete : lärares och skolledares praktik / Mette Liljenberg. Liljenberg, Mette, 1975- (författare) ISBN 9789144113302 Upplaga 1 Publicerad: Lund : Studentlitteratur, [2018] Tillverkad: 2018 Svenska 155 sidor. Bok; Ämnesord. Stäng .


Peab trainee lön

Det förväntas av dig att arbeta med distribuerat ledarskap där ditt ledarskap Som rektor för Rörsjöskolan kommer du att ingå i utbildningsområde C och du 

2021-03-16 · Med utgångspunkt i forskning om förskolors och skolors utveckling lyfts vikten av att stärka organisationens förbättringskapacitet genom ett distribuerat ledarskap.

ledarskap tjÄnande, relationsinriktad, Ärlig, transformativ kommunicera och koordinera balancerad kommunikation distribuerat ledarskap organisera fÖr job-crafting anstrÄngning flexibilitet, anpassning, ordning och reda, standardisering, mÅltydlighet illegitima uppgifter ”chrono” arbetsengagemang hÄlso- och arbetssmiljÖarb

Vissa mönster av distribuerat ledarskap är effektivare än andra. Senare tids forskning förstärker detta ställningstagande ytterligare. Både mönstren av distribuering och hur ledarskapspraktiker iscensätts, när ledarskapet distribuerats, påverkar organisationens resultat. I skolan finns många idéer om vem som leder, när det leds och hur det leda. Rektorer förutsätts leda förändrings- och utvecklingsarbete. Förstelärare ska leda kollegialt lärande. Lärare ska leda i klassrummet.

Liljenberg, Mette, 1975- (författare) ISBN 9789144113302 Upplaga 1 Publicerad: Lund : Studentlitteratur, [2018] Tillverkad: 2018 Svenska 155 sidor.