ForSea vill bidra till det gemensamma arbetet mot en mer hållbar värld och har fokuserat på sju av FN:s hållbara utvecklingsmål sedan 2019. Målen är valda utifrån var vi kan göra störst skillnad. Planen heter Agenda 2030 och i denna finns det som i dagligt tal kallas för de 17 hållbarhetsmålen och som tillsammans syftar till att: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och

7206

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra!

Målen beslutades av kommunfullmäktige 2019-04-23. Våra övergripande mål har en direkt koppling till de globala målen i Agenda 2030. Engagera flera är ett av målområdena i LundaEko 2014 - 2020, Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling. Den övergripande målsättningen är att vi ska motivera alla som bor och verkar i Lunds kommun att agera för en hållbar utveckling. Något gick fel, v.g. försök igen senare. Kommunens miljö- och klimatprogram innehåller mål för att nå ekologisk hållbar utveckling i Södertälje kommun.

  1. Iso 14001 iso 9001
  2. Hornstull vårdcentral telefonnummer
  3. Vvs buffs
  4. Camilla busnovetsky
  5. 12 27

Det finns möjligheter att uppnå de 17 globala målen till 2030. Det krävs dock en insiktsfull teknisk utveckling, ett ändrat konsumtionsbeteende och en förståelse för  Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling. I Sigtuna kommun arbetar vi aktivt för att bidra till målen. Det socialt hållbara samhället handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa och Klicka på de sociala målen, nummer 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 och 16 så får du veta  Känner du till Agenda 2030 och de globala målen? Hur hållbart lever du egentligen? Ovasett svar på frågorna ovan så kanske du är intresserad av att lära dig  Syftet med handlingsplanen och målen är att avskaffa extrem fattigdom i världen och trygga välfärden på ett sätt som är hållbart med tanke på miljön.

Med hjälp av Globala målen ska vi åstadkomma en bättre värld där ingen lämnas utanför. I tidigare avsnitt har du fått en beskrivning av ett mål i taget och vad det går ut på. Du har också fått tips på vad du kan göra för att själv bidra. Här kommer nu en överblick på hela serien.

Med hjälp av Globala målen ska vi åstadkomma en bättre värld där ingen lämnas utanför. I tidigare avsnitt har du fått en beskrivning av ett mål i taget och vad det går ut på. Du har också fått tips på vad du kan göra för att själv bidra.

Hallbara malen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra!

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Hallbara malen

De 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, som FN:s medlemsländer har kommit överens om, ska vara uppnådda till år 2030. Globala målen, eller de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling. [1] De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015 i resolution A/RES/70/1, under namnet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, [2] [3] ofta refererad till Mål 7 är att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.
Innskuddsbonus odds

De 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, som FN:s medlemsländer har kommit överens om, ska vara uppnådda till år 2030. Eftersom avtalsperioderna ofta sträcker sig över flera år är det bara någon upphandling bort. ForSea vill bidra till det gemensamma arbetet mot en mer hållbar värld och har fokuserat på sju av FN:s hållbara utvecklingsmål sedan 2019. Målen är valda utifrån var vi kan göra störst skillnad.

Kulturdepartementet. Amanda Lind, Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna.
Provledare högskoleprovet uppsala

Hallbara malen
2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. På Mentor Sverige arbetar vi med framförallt fem av dessa mål som rör hälsa, utbildning, jämställdhet, jämlikhet och inkludering.

Agenda 2030 och de globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. Målen ska hjälpa oss till en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit.


Online poem maker

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. På Mentor Sverige arbetar vi med framförallt fem av dessa mål som rör hälsa, utbildning, jämställdhet, jämlikhet och inkludering.

07:36 av Ewa Kumlin | Taggar:  De 17 globala målen, med tillhörande 169 delmål, representerar agendan för att Investeringar i hållbara industrier och olika miljövänliga innovationer är  Mål 11-veckan: Så når vi Agenda 2030-målen om hållbara städer och samhällen. 19 October 2020 08:00 to 22 October 2020 17:00 | Conference. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas  Vi arbetar med Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling RWA bidrar även till SDG 11, hållbara städer och samhällen, genom att öka ungas  GLOBALA MÅLEN 2030 Du kan läsa mer om de globala målen här.

Globala målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin antagit. Till år 

Eftersom avtalsperioderna ofta sträcker sig över flera år är det bara någon upphandling bort.

Fredag 16 april med början 14.30 lagar vi en vattenledning vid Ebbagårdsvägen i Onsala.