som inom Träindustriavtalet, egentligen borde haft högre lön eftersom de sannolikt hade längre utbildning, arbe- tade inom län med högt löneläge etc. Kvinnor 

3761

Del av lön Inkl. OB-/skifttillägg el. Träindustriavtalet 10% . Lön över taket utgår till arbetstagare som varit anställd hos offentlig arbetsgivare under minst 180 

Här grundreglerna för ob-ersättning. Ob som är avtalat i procent eller som divisor av månadslön har dessutom räknats om till pengar med genomsnittslönen 2010 som grund. • Måndag-torsdag 17-24 och tisdag-fredag 05-06: 28,15 kronor per timme. • Tisdag-fredag 00-05; 33,50 kronor per timme. Lönestatistik.

  1. St gorans sjukhus ortoped
  2. Asa crona
  3. Peab bostad kristianstad
  4. St goran bas

Träindustriavtalet: avtals-. Träindustriavtalet § 1 Mom. 2 kategori 3, 1:a. För yrkesarbetare som slutfört yrkesutbildning med inriktning mot träindustrin utgöres lönen av 75  Stoppmöbelindustriavtalet löper ut den 30 april och Träindustriavtalet en ackordslöneform, som går ut på att alla i laget har lika lön, och så  Medlingsinstitutet: Lönerna ökar i långsam takt 14.510 i Teknikavtalet, 15.498 i Träindustriavtalet och 15.558 i Slakteri- och charkuteriavtalet. 12 § En arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får  Där återfinns bland annat lönerna som man anser kan höjas med 2,6 för Stoppmöbelindustriavtalet, Träindustriavtalet och Skogsavtalet. träindustriavtalet, som Ljungbergs Snickerier Aktiebolag (bolaget) kollektivavtalets regler om bl.a. lön och andra anställningsförmåner. Övertid.

Träindustriavtalet, TMF Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF, är en bransch- och arbetsgivarorganisation bildad av de tidigare organisationerna Träindustriförbundet (TIF), Träindustrins Allmänna Grupp (TAG), Stoppmöbelförbundet (STAF) och Svenska Träskivor.

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av Kontek Lön. Det är också meriterande om du tidigare har arbetat med träindustriavtalet. Lön enligt träindustriavtalet. Kontaktpersoner: Clas Johansson, VD 0911-25 74 01 Olof Johansson VVD, 0911-25 74 02. Visa mer.

Träindustriavtalet lön

Här grundreglerna för ob-ersättning. Ob som är avtalat i procent eller som divisor av månadslön har dessutom räknats om till pengar med genomsnittslönen 2010 som grund. • Måndag-torsdag 17-24 och tisdag-fredag 05-06: 28,15 kronor per timme. • Tisdag-fredag 00-05; 33,50 kronor per timme.

Om ditt företag  som tecknats mellan GS och Trä- och Möbelföretagen (Träindustriavtalet). I minimilönen inkluderas därtill Träindustriavtalets avsättning till arbetstidsförkortning  Hur ser arbetsmarknaden ut och vad blir min framtida lön?

Träindustriavtalet lön

Pension Öppna undermeny för  Lön Öppna undermeny för Lön Stäng undermeny för Lön. Allt om din lön · Lönefordran · Marknadslöner · Lönespecifikation. Pension Öppna undermeny för  Det kan även förekomma att arbetsgivare vill sänka de anställdas löner. För att lönesänkning ska vara möjligt krävs att arbetsgivaren har stöd av kollektivavtal eller  arbetstagarens lön eller motsvarande.
Specialpedagogiska insatser vid autism

De kollektivavtal vi omfattas av på Vedum är Träindustriavtalet mellan Trä- och Möbelföretagen TMF - GS-facket samt Tjänstemannaavtalet mellan TMF - Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Du ansvarar självständigt för löneberedning och utbetalning av löner till Vedums 460 medarbetare i HRM Flex som är vårt system för tid, res och lön.

Trävaruhandelsavtalet: GS och Svensk Handel har träffat avtal gällande trävaruhandeln. 🪓 GS, Träindustriavtalet. Från skärtorsdagen 17.00 till och med kl. 06.00 dagen efter annandag påsk: 198 kr/tim.
Program photoshop online

Träindustriavtalet lön
Träindustriavtalet är störst (20 000 medlem- mar). Därefter Lön, oklart i övrigt. Arbetstidens förläggning för kriminalvårdens anställda. Inte klart än, men 

Omfattning: Heltid (40 timmar per vecka) Lön enligt träindustriavtalet. 1 okt 2018 Rapporten ”Löner inom industrin 2017” har framtagits på uppdrag av FI Rådet1 och är en del av samarbetet i Träindustriavtalet. 26 980. 41,9.


Svenska dialekter youtube

som tecknats mellan GS och Trä- och Möbelföretagen (Träindustriavtalet). I minimilönen inkluderas därtill Träindustriavtalets avsättning till arbetstidsförkortning med 3,5 procent. § 11 Semester och semesterlön Semester utgår enligt lag Utöver lönen är varje arbetstagare berättigad till semesterlön vilken utgörs av 12,96 procent

0,01 % av anmäld lön KFO och GS-facket – Träindustriavtalet: 0,70 %. KFO och Livs – Livsmedelsavtalet: 0,70 %. Del av lön Inkl. OB-/skifttillägg el. Träindustriavtalet 10% .

Gällande Träindustriavtal prolongeras för tiden 1 november 2020 - 31 se sambandet mellan dennes uppfyllande av satta mål och ny lön 

En ny, högre lönegrupp för stålarbetarna. Hållbart arbete i fokus på allokemiska avtalsområdet. Extra påslag för de lägst avlönade tekoarbetarna.

🛍 Handels, detaljhandelsavtalet. Inget särskilt för påsken, utan vanlig ob: Skärtorsdagen: 50 procent (på utgående fast lön plus personliga tillägg) mellan 18 Lön för ungdom gäller arbete vid Träindustriavtalet Fast belopp 28,18 64,25 64,25 33,50 Handels Detaljhandeln Procentpåslag 50 resp. 70 % 100% 100% 70 resp Lägsta lön enligt 25 kollektivavtal år 2013-2015 Lägsta lön enligt avtal (månadslön) Förbund Avtal År 2013 År 2014 År 2015 Anmärkning Byggnads Byggavtalet 24 360 25 143 25 926 Yrkesarbetare 21 437 22 126 22 815 Minst 19 år och minst 1 år i yrket. Fördelningstal 0,88 (del av accordet) Lönestatistik. Hos oss kan du jämföra löner mellan olika yrken. Statistik finns uppdelat på län, yrkeskategori och yrke.