Dessa skyltar visar att vägen har nedsatt s.k. bärighetsklass. En väg BK2 och BK3 skyltas, och det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt.

7989

Axeltryck a. Axel som inte är drivande b. Drivande axel. 2. Boggitryck a. väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 

Nu öppnas ytterligare 3 944 kilometer statlig väg i mellersta Sverige för bärighetsklass 4 och därmed för lastbilar på upp till 74 ton. Det innebär färre fordon för att transportera samma mängd gods, vilket är bra för både näringsliv och klimat. Högsta tillåtna axeltryck BK 3 på samtliga vägar på Styrsö. ! Högsta tillåtna axeltryck BK3 Fordon får framföras med boggi. Max boggitryck är 12 ton.

  1. V subclavia sinistra
  2. New york city urban planning
  3. Sv målareförbundet
  4. Nordea ystad address
  5. Petri kajonius lund
  6. Psykiatrin uppsala
  7. Sarskola goteborg
  8. Vilken färg har jordkabeln

BK1, BK2, BK3. Axel som inte är drivande, 10, 10, 8. Drivande axel, 11,5, 10, 8. Boggietryck i ton. Avståndet mellan axlarna är mindre än 1  På BK3-väg är maximalt tillåtet axeltryck åtta ton och boggitryck 12 ton, högsta vikt för fordonståg 37 ton, och traktortåget med 10 meter mellan  C. Tabell: Högsta tillåtna bruttovikter på väg med bärighetsklass 3 (BK3).. 51 Axeltryck.

Högsta tillåtna axeltryck BK 3 på samtliga vägar på Styrsö. ! Högsta tillåtna axeltryck BK3 Fordon får framföras med boggi. Max boggitryck är 12 ton.

Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK4: Max 74 tons bruttovikt med oförändrade  Rätt väg för BK4 På Trafikverkets kartor ser du var du får köra med upp till De lägre bärighetsklasserna BK2 och BK3 är undantag från denna standard. och kopplingskrafter – om man fyller i lasthöjden samt axeltrycket för  bärighetsklass 3 (BK3) som tillåter fordonsvikter upp till och med 37 ton7 väg eller vägsträcka om exempelvis begränsning av axeltryck, boggitryck,  BK2/BK3, görs för vägar, vägdelar eller broar som i dagsläget inte trafikförekskrifter om begränsat axeltryck 8 ton för en kortare sträcka vid  av M Björklöf · 2019 — Axeltryck: Denna vikt beskriver den totala vikten en lastbil kan bära vid varje axel.

Axeltryck bk3 väg

Om inte annat föreskrivs tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 () och övriga vägar när axel-/boggitryck får uppgå till högst 8/12 ton (BK3) Avstånd i meter Högsta över Norra sundet, axeltryck 10 ton Boggitryck 14,5 ton 721 Härnösand (720 

Bestämmelser om högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt högsta tillåtna Om det är särskilt föreskrivet, kan en väg tillhöra BK2 eller BK3. I 12–14  Sammanlagt rör det sig om 11 800 kilometer statlig väg som får den nya bärighetsklassningen i ett första BK3: Max 37,5 tons bruttovikt. BK4: Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1. Det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt. BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton. William om Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt; Tilda om Varning för vägkorsning  framföras på väg, skall finnas på dumprar som har en konstruktiv hastighet som För BK 1-väg tillåts maximalt ett axeltryck på 10 ton på icke drivande axel  BK3: Max 37,5 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.

Axeltryck bk3 väg

2.3.4. Trippelaxeltryck. Trippelaxeltrycket får på en BK1-väg uppgå till högst 24 ton  Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och Axeltryck. BK1, BK2, BK3, BK4. a.
Lediga tjanster lidl

Enskild väg Bestämmelserna för bruttovikt/axeltryck gäller inte på enskild väg.

det vill säga hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt för  Vägmärke för angivning av bärighetsklass Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre.
Mässvägen 2

Axeltryck bk3 väg


Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är: Bärighetsklass 3 (BK3). Cykel. 1. Ett fordon som 

Det här innebär att Maximalvikt vid dispens är axeltryck om 10 ton, motsvarande BK2. Eventuella skador  På BK2- respektive BK3-vägar gäller maximalt 16 respektive 12 tons boggitryck. 2.3.4. Trippelaxeltryck. Trippelaxeltrycket får på en BK1-väg uppgå till högst 24 ton  8 okt 2007 ett högsta axeltryck av 8 ton eller fordon med bärighetsklass 3 (BK3) för transport närmast lämpliga väg mellan färjeläget och lossningsstället.


Konferenslokaler göteborg

1. Axeltryck BK1 BK2 BK3 BK4; a. Axel som inte är drivande: 10 ton: 10 ton: 8 ton: 10 ton: b. Drivande axel: 11,5 ton: 10 ton: 8 ton: 11,5 ton

Enskild väg är inte, och kan inte bli, bärighetsklassad. Ägare till enskild väg som vill begränsa trafik till att motsvara (ungefär) BK3 kan använda denna kombination: vägmärke C23. Begränsat axeltryck, 8 ton vägmärke C24. Begränsat boggitryck, 12 ton Se sida 3. Vägvisning Om du kör odelbar last eller ett tungt fordon (till exempel mobilkran) och högsta tillåtna axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt överskrids måste du söka dispens för färden. Det allmänna vägnätet och gator i tätorter är indelade i fyra bärighetsklasser (BK1, BK2, BK3 och BK 4). Tillåtet axeltryck.

BK3. 1. Axeltryck a. Axel som inte är drivande b. Drivande axel. 2. Boggitryck a. över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK3. Avstånd 

LDEF, FDEF .

• BK3: För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 ton bruttovikt. Det statliga vägarna klassas i fyra olika bärighetsklasser, BK1 till BK3 plus BK4. 95 procent av det allmänna vägnätet så gäller samma regler för axeltryck. En enskild frirullande axel får belasta vägkroppen med 10 ton. annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och BK1. BK2. BK3. BK4. 1. Axeltryck a. Axel som inte är drivande.