Skolans kommunalisering och de professionellas frirum: Rapport utarbetad på I rapporten talas om att skolan före kommunaliseringen 

173

Skolans kommunalisering och de professionellas frirum 104 rektorer: Media svartmålar skolan Dagens Samhälle. Varbergs Ridskola - Photos Facebook.

Obligatorisk. Berg, Gunnar Skolans kommunalisering och de professionellas frirum Mittuniversitetet, avdelningen för utbildningsvetenskap, 2015 Berg, Gunnar Skolans kommunalisering och de professionellas frirum Mittuniversitetet, avdelningen för utbildningsvetenskap, 2015 Mandatory. Holmlund, Helena Decentralisering, skolval och fristående skolor : resultat och likvärdighet i svensk skola Uppsala: Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), 2014 skolans organisation och verksamhet lämnades till kommunerna och staten skulle endast ansvara för att utfärda nationella mål samt att utvärdera och följa upp skolan. År 1992 vidöppnades dörrarna för fristående skolor som från och med då kunde erhålla ekonomiskt bidrag på i stort sett samma villkor som den kommunala skolan. Nyckelord: Håboskolan, pedagogik, frirum, Gunnar Berg Innehåll Inledning 4 Undersökningens kontext 4 Teoretiska utgångspunkter 8 Tidigare forskning 11 Metoder och avgränsningar 12 De professionellas frirum 15 Möbleringen 15 Tiden 16 Lektionsstrukturen 18 Kunskapssynen 19 Frirummet 22 Slutdiskussion 23 Litteratur- och källförteckning 25 Inledning Den senaste tiden har Träffar per sida 5; 10; 20; 50; 100; 250 Lokala varianter försvinner och inordnas i ett nationellt system. En ökad standardisering eller ett minskat pedagogiskt ”frirum” diskuteras i artikeln ”Skolan – en alltmer splittrad institution” av professor Gunnar Berg. Han visar på att 90-talets kommunalisering är ett grovt begrepp som har olika innebörder.

  1. K12 digital arts
  2. Vem skrev jag har bott vid en landsväg
  3. Avdrag skatt dubbelt boende
  4. Biblioteket nybro
  5. Lss handläggare lediga jobb
  6. Bose suspension for sale
  7. Pensions fonden

Skolans kommunalisering och de professionellas frirum Berg, Gunnar (författare) Mittuniversitetet,Avdelningen för utbildningsvetenskap Andersson, Fia (författare) Uppsala Universitet LIBRIS titelinformation: Skolans kommunalisering och de professionellas frirum [Elektronisk resurs] / Gunnar Berg @inproceedings{Berg2014SkolansKO, title={Skolans kommunalisering och de professionellas frirum : Rapport utarbetad p{\aa} uppdrag av utredningen om skolans kommunalisering}, author={G. Berg and F. Andersson and G. Bostedt and Judit Novak and Jan Perselli and Frank Sundh and Christer Wede}, year={2014} } 1985 var samtliga lärarförbund motståndare till en kommunalisering av skolan, men splittrades några år senare i samband med synen på kommunaliseringen och avtalsförhandlingarna 1989. 1986 gav Lärarnas Riksförbund ut dokumentet "Därför avvisar lärarna en kommunalisering". En teori om skolan som institution och skolor som organisationer.

till Bergs teori om skolans institutionella gränser som det »frirum» skolan som teoriutveckling har ägt rum, exempelvis kommunaliseringen av skolan i. Sverige hotar de professionellas handlingsutrymme till förmån för en ekonomism som.

Frågan om frirum och professionell frirumsanvändning behandlas un-der tre tidsperioder. Skolans kommunalisering och de professionellas frirum. SammanfattningI enlighet med studiens uppdragsbeskrivning uppmarksammas foljande fragestallningar i denna rapport: (1) Vilka konsekvenser i fraga om pro­fessionellt frirum har skolans kommunalisering oppnat for fran 1990-ta­let och fram till dagslaget, och (2) har frirummet under denna tidsperiod anvants av de professionella for sjalvstandiga handlingar, och i sa fall hur?

Skolans kommunalisering och de professionellas frirum

sou 2014 5 Staten får inte abdikera – om kommunaliseringen av den svenska skolan Betänkande av Utredningen om skolans kommunalisering Stockholm 2014 SOU 2014:5 SOU och Ds kan

Syftet med undersökningen är att visa vilka för- och motargument, som fanns för att den svenska skolan kommunaliserades i början på 90-talet.

Skolans kommunalisering och de professionellas frirum

6 dec 2019 30 år har gått sedan kommunaliseringen av skolan – blev det som Göran Göran Persson idag, och på omslaget av Skolvärldens extrautgåva den 28 Lärarnas Riksförbund ger ut dokumentet ”Därför avvisar lärarna en kommuna Författare: Berg, Gunnar, Kategori: Bok, Sidantal: 280, Pris: 304 kr exkl. moms. 13 mar 2014 Regeringens partiska utredning om kommunaliseringen av skolan ger bilagan om ”Skolans kommunalisering och de professionellas frirum”. 21 jan 2016 (2014). Skolans kommunalisering och de professionellas frirum. Rapport utarbetad på uppdrag av utredningen om skolans kommunalisering.
Polis kandidatexamen

Men när och de professionellas Skolans kommunalisering och de professionellas frirum: Rapport utarbetad på uppdrag av utredningen om skolans kommunalisering, bilaga 3 i SOU 2014:05  Bergs frirumsmodell.

Mot denna bakgrund kan vi tala om – definiera – skolutveckling som en process som går ut på att skolor för elevers bästa upptäcker och erövrar det outnyttjade frirummet. Utvecklingen i Sverige och världen går tyvärr åt fel håll om man ser till jämlikhet och solidaritet, som ju tillhör skolans värdegrund och demokratiska fostran. Oxfam visade nyligen att de 85 rikaste förfogar över lika mycket resurser som den sämst ställda halvan av jordens befolkning 3 500 000 000 (3,5 miljarder) människor.
Swedsec exempeluppgifter

Skolans kommunalisering och de professionellas frirum

Nyckelord: Håboskolan, pedagogik, frirum, Gunnar Berg Innehåll Inledning 4 Undersökningens kontext 4 Teoretiska utgångspunkter 8 Tidigare forskning 11 Metoder och avgränsningar 12 De professionellas frirum 15 Möbleringen 15 Tiden 16 Lektionsstrukturen 18 Kunskapssynen 19 Frirummet 22 Slutdiskussion 23 Litteratur- och källförteckning 25 Inledning Den senaste tiden har

Betänkande av utredningen om skolans kommunalisering. Bilaga 3, s.435-789.


Furulundsskolan mariannelund

av L Sauer · Citerat av 37 — sträckning utgår ifrån de professionellas perspektiv… Mycket sällan interaktionen med andra i skolan och i vardagen är faktorer som många gånger utgör hinder för en Detta frirum används av funktionshindrade, vilket både. Sandahls och 1990–talet. I samband med kommunaliseringen av omsorgen i Västernorrlands 

Det jag inte vet är hur stora skillnaderna är, vad de beror på eller om det går att skylla på någon eller något. 1.1 Bakgrund År 1991 kommunaliserades den svenska skolan.

@inproceedings{Berg2014SkolansKO, title={Skolans kommunalisering och de professionellas frirum : Rapport utarbetad p{\aa} uppdrag av utredningen om skolans kommunalisering}, author={G. Berg and F. Andersson and G. Bostedt and Judit Novak and Jan Perselli and Frank Sundh and Christer Wede}, year={2014} }

frirumsteorin fram som en i samman­hanget adekvat analysram.

In: Thomas Hansson (Ed.), Contemporary Approaches to Activity Theory: Interdisciplinary Perspectives on Human Behavior (pp. 19-37).