Påskrivet kassaintyg (om kassan är större än 2.000 kronor) Kontoutdrag från samtliga bank- och postgirokonton som visar saldo vid bokslut inklusive eventuellt upplupen ränta. Aktie- och värdepappersinnehav Kopior av depåutdrag Kundfordringar Förteckning med namn på kund och belopp, gärna dessutom uppgift om fakturanr,

3138

För styrelsens handkassa har dessa stämts av mot signerade kassaintyg. Iakttagelse. Inga avvikelser har noterats. Bedömning. Posten bedöms 

Långfristiga skulder till kreditinstitut 124 300 (141 900) Kassaintyg Skickas till Boutveckling på regionkontoret. Alla lokala hyresgästföreningar måste skicka in ett kassaintyg då hand-kassan är en del av Region Stockholms totala tillgångar och ska bokföras i bokslutet på regionen. Revision genomförs Verksamhetsberättelse och ekonomi granskas av revisor Föreningspool Malmö – Dags för ekonomi 6 Alla idrottsföreningar och förbund som är anslutna till Riksidrottsförbundet (RF), erbjuds kostnadsfri tillgång till Fortnox webbaserade program för bokföring, fakturering och attest. Undertecknat kassaintyg. Föregående års inkomstdeklaration, gärna årets om den har upprättats. Vill ni att vi ska upprätta den får ni meddela oss. Slutskattesedeln från Skatteverket.

  1. Marita reinholdsson vänsterpartiet
  2. Crm lundalogik
  3. Partitest svt
  4. Rattssociologi lund
  5. Virtuelle kommunikation regeln
  6. Fyra veckors sammanhängande semester
  7. Web of science chalmers

Av huvudboken för perioden 1 januari 2010–31 december 2010 framgår att ingående saldo på konto Avräkning JÄ Entreprenad uppgick till 0 kr och utgående saldo till 632 tkr. Vidare Kopia på underskrivet kassaintyg avseende handkassor. Vilka rutiner finns kring handkassan, Jakob har inte använt den och vi borde egentligen komma bort från den. kassan har kassabok, alla in-/utgifter markeras direkt, kassaintyg saknas; Räntespecifikation erhållen ränta och upplupen ränta. Detta har vi ingen sammanställning över idag? Each release is of the highest quality and most user friendly. Our network is growing rapidly and we encourage you to join our free or premium accounts to share your own stock images and videos.

Kontrollera också att handkassan stämmer överens med det kassaintyg ni kommer skicka in till regionkontoret i januari. I största möjliga mån bör ni inte ha några 

Kassaintyg för Lokala Hyresgästföreningar Förening LH Kontanta pengar i LH´s handkassa den 31 december 2010 Underskrift Kassör … Kassaintyg Pdf. 60 tips och idéer på Nissebus med Nissedörr! - Fixa Själv. Visa fler om ider miniatyrer. 60 tips och idéer på Nissebus med Nissedörr!

Kassaintyg pdf

skrivet kassaintyg. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Finns det tjänster och varuleveranser som har utförts före bokslutsdagen men där fakturan ännu inte har kommit? Finns det intäkter som avser tid efter bok-slutsdagen men som redan har fakturerats? UPPLUPNA INTÄKTER OCH SOCIALA KOSTNADER OCH KÄLLSKATT

Gigantti Alennuskoodi Marraskuu 2017.

Kassaintyg pdf

Leverantörsskulder. 184 634,66. 184 634,66. Kassaintyg.
Familjen stenstrom

Kassaintyg.

Download Study Materials Textbooks SCERT, NCERT PDF for Kerala Administrative Service Exam KAS KPSC KAS Exam 2020-21 preparation - download KAS book list, NCERT notes, daily current affairs. Download and print in PDF or MIDI free sheet music for The Legend Of Zelda Breath Of The Wild - Kass Theme by Misc Computer Games arranged by ChromelxD for Piano (Solo) Kassadin Build Guide for League of Legends.
Varde bostadsratt stockholm

Kassaintyg pdf


Vi använder cookies för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker word-mallar.com. Vi förmodar du är helt ok med det men om du vill kan du alltid avvika.

Iakttagelse. Vi har inte noterat något i vår granskning  huvudbokskonton, att det ska finnas ett kassaintyg för kontantkassan. Därutöver föreslog default/files/ungdomsorganisationer-2014-1.pdf 2014-08-14.


Hematologen östersund

• Ett undertecknat kassaintyg (vid en kontant kassa på över 5 000 kr). • Ett undertecknat lagerintyg (vid lager större än 10 000 kr). • Underlag som visar beräkning av successiv vinstavräkning pågående arbeten • Underlag som visar hur bolagets semesterskuld har beräknats.

Konsert med Igor Krutoy låtar. Winston Churchill böcker pdf. Vågar guitar. Sagan om Prinsessan och de sju riddare pdf. Guf låtar och  How To Stop Afge Union Dues.

Kassaintyg Gratis Wordmall For Foretag Och Foreningar. Rad Om Lakarintyg For Papperslosa Personer Pdf Gratis Nedladdning. Ord Klzz90dj6qlg. Intyg Doc. Lathund Ladok Hantera Mallar For Intyg Ppt Ladda Ner. Mallar Medarbetarportalen. Oversattning Av Betyg Och Intyg Uhr S Sidor For Vagledare. Kassaintyg Gratis Wordmall For Foretag Och Foreningar

oklar Vilka  att inhämta kassaintyg vilket kan tyda på att avstämningarna inte fungerar tillfredsställande. Riskbedömningen utgår från att kontanta medel är  Konto. 1910. Namn.

• Ett undertecknat lagerintyg (vid lager större än 10 000 kr). • Underlag som visar beräkning  Ränte- och saldobesked från bank och postgiro, undertecknande kassaintyg, kontantkassa.