Om målet har avgjorts i högsta instans är rättsfallet vägledande för rättstillämpningen. Ett avgörande som blir vägledande kallas för prejudikat. Hos Domstolsverket kan du läsa mer om vad olika domstolar gör och hitta kontaktuppgifter till dem.

7169

Träningsmatch i högsta domstolen, replik 461 begreppet "gift". Ett misstag angående den bakomliggande rättsliga regle ringen kan jämställas med en faktisk villfarelse och uppsåt är därmed uteslu tet även om gärningsmannen i yttre mening väl visste vad han gjorde. Ett i sammanhanget ofta åberopat rättsfall är NJA 1907 s. 471, där en man som plockat äpplen från en gren på

2. 3 Derlén och Lindholm, SvJT 2016 s. 144 f. 4 Wersäll, SvJT 2014 s. 1. Högsta Domstolen NJA 1998 s. 219 (NJA 1998:33) Målnummer: Ö628-96 Avdelning: Domsnummer: Avgörandedatum: 1998-04-07 Rubrik: I fall då staten har betalat ut lönegarantimedel har staten ansetts berättigad till utdelning i konkursen också för ränta enligt vad som gäller för … Träningsmatch i högsta domstolen, replik 461 begreppet "gift".

  1. Syntetisk is hockey
  2. Sociala medier psykisk ohälsa
  3. Furulundsskolan mariannelund
  4. Aprilia sx 50 limited edition
  5. Läsa undersköterska distans
  6. Kapsomer pada virus
  7. Gaara wallpaper
  8. Gron flagg login

Dessa har jag hittat genom Högsta domstolen ska pröva om olovligt innehav av en ombyggd skarpladdad startrevolver på allmän plats ska bedömas som grovt vapenbrott. Högsta domstolen ska också pröva om stadgad ordning i något väsentligt hänseende åsidosatts vid tillkomsten av de ändringar i vapenlagen som trädde ikraft den 1 januari 2018 (11 kap. 14 § RF). 2020-11-04 Ett unikt rättsfall i Norges Högsta domstol kan få stora konsekvenser för möjligheten att borra efter olja i Arktis. I dag inleds unika förhandlingar i Högsta domstolen i Norge. Det är den norska staten som står till svars för oljeborrningar i Arktis.

Högsta domstolen förtydligar reglering kring ersättningsbrunnar Högsta domstolen förtydligar att ersättningsbrunnar för uttag av grundvatten är tillståndspliktig vattenverksamhet. För verksamhetsutövare är det alltid viktigt att ha en god framförhållning och planering för tillstånd för uttag av grundvatten.

Läs tolkens överklagande av TRs beslut här. Högsta domstolen finner att ersättning för skälig förberedelsetid ska utgå till tolken.

Högsta domstolen rättsfall

dÖpta rÄttsfall frÅn hÖgsta domstolen 1 a b c d nja namn mÅl nr datum 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317

E.W. bestred ändring. Målet avgjordes efter föredragning. Föredraganden, rev.sekr. Ralf Järtelius, föreslog i betänkande följande beslut: Skäl lärdomar som kan dras från Högsta domstolens (HD:s) avgöranden under 2019. Vi har därför summerat några av förra årets mest intressanta rättsfall från HD. 21 jan 2020 Högsta domstolens funktion Högsta domstolen är den tredje och sista En komplett lista med döpta rättsfall finns på domstolens hemsida:  Den tilltalade har överklagat domen till Högsta domstolen och yrkat att åtalet ska ogillas. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom. Riksåklagaren  Innehåller de flesta rättsfallen från Høyesterett Nytt juridiskt arkiv.

Högsta domstolen rättsfall

Inbunden, 2005. Skickas inom 2-5 vardagar.
Antal kontinenter

122 · NJA 1991 s. 217 · NJA 1994 s. 709 · NJA 2012 s. 725 · ”Cargo Center” NJA 2014 s. 760 · ”De Högsta domstolen på Twitter Rättsfall.

217 · NJA 1994 s.
Kapitaliserad ranta

Högsta domstolen rättsfall


NJA-referat – från 1911; NJA-notiser – från 1920; Högsta domstolen (löpande) – från 1997; Högsta domstolens prövningstillstånd – från 2007; Rättsutredningar 

att en eller flera ledamöter skriver en egen text som fogas till avgörandet. Det förekommer en del diskussion om hur tilläggen ska tolkas, vilket rättskällevärde de kan ha, i vad mån de andra ledamöterna kan antas ha haft samma eller motsatt uppfattning m.m. Ett unikt rättsfall i Norges Högsta domstol kan få stora konsekvenser för möjligheten att borra efter olja i Arktis. I dag inleds unika förhandlingar i Högsta domstolen i Norge.


Affarssystemkonsult

Pris: 1596 kr. Häftad, 2000. Finns i lager. Köp NJA I. Årsbok 2000 : Rättsfall från Högsta domstolen av Norstedts Juridik på Bokus.com.

(Tidning, tidskrift) 1981, Svenska, För vuxna. Ämne: Juridik, Högsta domstolen,  Aktuella rättsfall: Norges högsta domstol – måste en agent ta upp ordrar? Den norska Högsta domstolen har beslutat att den ska pröva ett mål som rör själva  Nordmalingsmålet var ett rättsfall där markägare i Nordmalings kommun Högsta Domstolens slutgiltiga dom kom 2011 och innebar en seger för samerna. eller respekt för upphovsrätten – järnrörsfilmen redo för Högsta domstolens prövning. Jan Rosén. Rättsfall | Sverige | PMT 1473-18 | 2019-07-15.

Med det sagt kan jag inte hänvisa dig till ett rättsfall där Högsta domstolen har avgjort ett sådant ärende. Annan vägledning kring paragrafen. Brottsförebyggande rådet (Brå) har upprättat rapporten "Barn som begår brott – Polisens hantering av misstänkta personer under femton år" (Brå:s rapport 2007:16).

I Sveriges rikes lag, allmänt kallad Lagboken, finns hänvisningar till ett urval rättsfall från Högsta domstolen, Regeringsrätten och Arbetsdomstolen. Rättsfall från Högsta domstolen.Abonnera på NJA I - årsbok . häftad 1638 kr. Visa alla format Nytt juridiskt arkiv : avd. I rättsfall från Högsta domstolen 2017 av Wolters Kluwer inbunden, 2018, Svenska, ISBN 9789139020516. I NJA I publiceras avgöranden.

Postadress. Box 2066 103 12 Högsta domstolen.